Non-discriminatie bepaling

Wellington Densmore streeft naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. Wij selecteren niet op geslacht, leeftijd, afkomst, etc.

We nodigen daarom iedereen van harte uit om te solliciteren.